Review Marco Renoir Watercolour Pencils Black Barrel (Chì nước Marco Renoir thân đen)

Vì lý do khá nhiều bạn người Việt Nam không biết hoặc biết ít ngoại ngữ, đơn cử tiếng Anh, có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các loại chì màu trước khi quyết định đầu tư, mình đã quyết định làm 1 bài review họa cụ ngắn gọn dễ hiểu để giúp đỡ […]

Read more "Review Marco Renoir Watercolour Pencils Black Barrel (Chì nước Marco Renoir thân đen)"

The Dawn

The Dawn

 

One day I woke up early and went up to my house’s third floor, the sun was slowly rising. It was such beauty that I couldn’t help but taking some pictures. There were about ten of them, and I think this one is the best of all.

Read more "The Dawn"